Video

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2020, hơn 100 thành viên của BNI Dragon Chapter đã cùng nhau tổ chức chuyến hoạt động từ thiện tại Yên Bái, và Lào Cai. Chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị yêu thương đến cộng đồng và tích cực hỗ trợ những đồng bào khó khăn.
30 Tháng Mười, 2020

Hoạt động thiện nguyện của Dragon Chapter tới học sinh vùng cao tại Yên Bái và Lào Cai

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2020, hơn 100 thành viên của BNI Dragon Chapter đã cùng nhau tổ chức chuyến hoạt động […]