Thư mời tham dự ngày hội kết nối kinh doanh – Business Open Day