Hoạt động thiện nguyện của Dragon Chapter tới học sinh vùng cao tại Yên Bái và Lào Cai