Sự Kiện

30 Tháng Mười, 2020

Hoạt động thiện nguyện của Dragon Chapter tới học sinh vùng cao tại Yên Bái và Lào Cai

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2020, hơn 100 thành viên của BNI Dragon Chapter đã cùng nhau tổ chức chuyến hoạt động […]