Nơi hội tụ của hơn 100 doanh nghiệp

Nơi bạn kết nối giao lưu với các doanh nhân thành công


Bằng cách thiết lập mối quan hệ nghiêm túc, cho đi và nhận lại, bạn sẽ có cơ hội phát triển kinh doanh đáng kể.

Tham gia vào BNI bạn sẽ được huấn luyện phương pháp và sử dụng hệ thống toàn cầu nhằm tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn để tăng doanh thu và lợi nhuận. Những yếu tố này là động lực cho những người sáng lập BNI Việt Nam cũng như thành viên BNI Việt Nam đang hoạt động tích cực để mang đến cho doanh nhân Việt Nam một cách mới để phát triển kinh doanh.


DRAGON CHIA SẺ
 

Dành thời gian tìm hiểu doanh nghiệp của nhau


Luôn hiện diện đầy đủ
Hàng tuần


Sẵn sàng trao cơ hội kinh doanh

Givers Gain Cho đi và nhận lại, chúng tôi tạo quan hệ với nhau dựa trên 5 nguyên tắc


Sẵn sàng trao các mối quan hệ

Luôn học hỏi
nâng cao bản thân


Bạn muốn tham gia
Dragon chapter?

Bạn cần tư vấn
giải đáp?


( +84 )
090 221 7689
Doanh nghiệp tiêu biểu tuần tới:
 

Power Team Đòn Bẩy Doanh Nghiệp

Phần mềm Quả Cầu, Web Tia Chớp, Marketing GAD, Luật Sec Việt Nam, Kế toán Trường Thành, và Học viện NLP


Power Team Đòn Bẩy Doanh Nghiệp, với mục tiêu đặt ra là cung cấp giải pháp tăng mạnh doanh thu cũng như tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp qua một đầu mối duy nhất và uy tín. Họ sẽ trình bày về cách mình đưa doanh nghiệp đột phá kinh doanh!

 

Đăng ký tham dự
Bạn muốn tham dự một buổi họp hàng tuần của chúng tôi chứ?